Anmälan Vi behöver ditt deltagande via e-post till föreningens ordförande Christer Andersson, christer.larsg.andersson@gmail.com eller mobil 073-953 00 21; Anmäl ombudens deltagande före 10 mars.

Årsmötet är öppet för medlemsorganisationers medlemmar. Varje medlems-organisation har rätt att utse 2 ombud. Ombud ska vara anmälda senast två veckor före mötet. Alla har yttranderätt, ombuden dessutom beslutsrätt.

Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse samt valberedningens förslag till styrelse och yttrande över motioner skickas till föreningsstyrelserna och ombuden senast 14 dagar före mötet. För mer information – sänd ett mail till: nphkalmarlan@gmail.com

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna!