Nu är anmälan öppen till föreläsningen Att leva med – och komma ur – ätstörningar och självskadebeteende den 9 november 2021.

Följ länken för att komma till anmälan: Föreläsning: SHEDO på turné: Att leva med – och komma ur – ätstörningar och självskadebeteende | Sensus

En personlig berättelse av Liza Blomqvist som är föreläsare på SHEDO och tidigare drabbad av både en ätstörning och självskadebeteende. Föreläsningen vänder sig till alla som är intresserade och vill få ökad förståelse i ämnet. Efter föreläsningen ges möjlighet till samtal.

Lokalerna är tillgänglighetsanpassade. Anmäl behov av hörselslinga eller tolk vid anmälan.

Föreläsningen arrangeras av Riksföreningen SHEDO och Sensus studieförbund.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, och reserverar oss för eventuella ändringar